1200+

SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

Top

PŘEDNÍ MÍSTO V REGIONU

Prostějov

NAŠE KANCELÁŘ

Kompletní servis

VEŠKERÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Náhrada újmy

Škody na věcech, pracovní úrazy, dopravní nehody, oběti trestných činů…

Občanské právo

Smluvní agenda, zastupování před soudem, správa pohledávek, rodinné právo, dědické právo…

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, pomoc obětem trestných činů…

Správní a ústavní právo

Přestupky, stavební řízení, jednání s úřady, soudní spory se správními orgány, ústavní stížnosti…

Obchodní právo

Smluvní agenda, zastupování před soudem, korporátní právo…