“Vznikla Vám škoda na věci? Stal se Vám pracovní úraz? Stali jste se Vy nebo Vaši blízcí obětí dopravní nehody nebo trestného činu? Pomůžeme Vám!”

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby při uplatňování nároků na náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy. Zajistíme prvotní analýzu kauzy, jednání s protistranou či pojišťovnami, vypracování znaleckého posudku, popřípadě soudní uplatnění nároků včetně následného exekučního vymáhání.

Naše kancelář úspěšně poskytuje právní pomoc klientům, kteří utrpěli poškození zdraví v důsledku pracovních úrazů, trestných činů, při dopravních nehodách i klientům, kteří ztratili své blízké.

Máte zájem o pomoc v této právní oblasti? Napište nám!