“Jste podezřelí z trestného činu nebo Vám byla naopak trestným činem způsobena újma? Obraťte se na nás!”

Klientům poskytujeme analýzu jejich záměrů z trestněprávního hlediska, aby se realizací těchto záměrů nevystavili nebezpečí trestního stíhání.

Dále klientům v oblasti trestního práva poskytujeme obhajobu, a to ohledně všech trestných činů. Právní pomoc poskytujeme klientům i před zahájením trestního stíhání zejména konzultacemi a účastí u podání vysvětlení. V případě odsouzení pomáháme zkrátit tresty (podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti …).

V případě neoprávněně vedeného trestního stíhání uplatňujeme po státu náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb.
Právní pomoc poskytujeme i poškozeným v trestním řízení a to zejména ohledně náhrady majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem.

Jsme schopni pomoci i osobám, kterým v trestním řízení byla nebo má být zabrána věc – tzv. zúčastněná osoba.

Máte zájem o pomoc v této právní oblasti? Napište nám!