Společnou advokátní kancelář BURGET & HOLAS & ŠTOS založili po dlouholeté spolupráci Mgr. Miroslav Burget, Mgr. et Mgr. Bc. Jan Holas a Mgr. Jakub Štos.

Poskytujeme profesionální právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací, sepisováním smluv a podání, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy, rozhodci nebo orgány veřejné správy. Při poskytování právní pomoci svým klientům aktivně spolupracujeme s kolegy advokáty v EU, ve Švýcarsku a ve Spojených arabských emirátech.

Poskytujeme právní služby občanům, živnostníkům, veřejnoprávním korporacím, spolkům, obchodním korporacím (obchodním společnostem a družstvům), včetně významných průmyslových podniků.

Naši advokáti poskytují právní pomoc a obhajobu v trestním řízení u všech trestných činů, včetně zastupování poškozených v trestním řízení. Dále provádíme pro naše klienty efektivní vymáhání pohledávek a advokátní úschovy.

Vzhledem k rozsahu poskytovaných právních služeb, počtu svých členů a počtu klientů zaujímáme přední místo v rámci regionu.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je:

  • Česká advokátní komora,
  • Národní tř. 16, 110 00,
  • Praha 1,
  • e-mail: epodatelna@cak.cz;
  • ID datové schránky: n69admd,
  • http://www.cak.cz.